En av de största energiförbrukarna i världen är faktiskt de aktörer som finns inom textilindustrin. I dagens samhälle är det viktigt att man tänker på klimatet.